POWRÓT
POPISOWE DANIE

Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji „Popisowe danie”


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z aplikacji konkursowej "Popisowe danie", znajdującej się pod adresem elektronicznym www.popisowedania.pl, zwanej dalej Aplikacją.
2. Użytkownik korzystający z Aplikacji „Popisowe danie”, będąc zalogowany za pośrednictwem serwisu Facebook.com, udostępnia Aplikacji następujące dane: imię i nazwisko oraz email.
3. Dane wykorzystywane przez Aplikację „Popisowe danie” służą tylko i wyłącznie do działania Aplikacji w trakcie trwania konkursu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
4. Z Aplikacji mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Z Aplikacji mogą korzystać osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook.com, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com(dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5. Aplikacja nie udostępnia danych żadnym podmiotom, z wyjątkiem tych którym dane osobowe trzeba udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Poprzez przystąpienie do korzystania z Aplikacji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego treść oraz akceptuje jego warunki.